Bylo mi s vámi jako…

ptaci… jako když ptáci ve vytrvalém letu střídají jeden druhého, aby se společně neunavili. Byli jsme jako ptáci, kteří vědí, že jejich cíl bude stát nějaké úsilí, zohledňující nejslabšího z nich, střídající se v nejobtížnější pozici.
Stejně jako oni, předcházeli jsme jeden druhého v šipce, v které je nutné letět, abychom překonali odpor větru. Ptáci létají v zákrytu křídel toho, co je před nimi, tak šetří mnoho energie. První pták se po namáhavé pozici na špičce šipky po chvíli zařazuje na konec, aby si odpočinul, jeho pozici přebírá další a takto se neustále střídají. Panuje mezi nimi spravedlivé rozdělení práce, a zároveň zohlednění nejslabšího člena. Jen ve vzájemné toleranci mohou stanovený cíl dosáhnout. Pokud jedna z nich upadá, je zraněná, nebo vysílená, celé hejno dělá přestávku. Nezohlednění jedince má dopad na celý tým. Každý z nich má skvělý orientační smysl a zná cíl cesty. Myslím, že se i cestou povzbuzují zvuky, které vydávají. Panuje mezi nimi láska a zaměření na cíl jistě nese i nadšení. Nebylo to tak i mezi námi? Nebyli jsme pevně stmeleni jako tělo Kristovo? Z mého pohledu jednoznačně ano. Je krásné s vámi “létat”.

Evangelizace na Slovensku

Jistota, láska, zásah

Odhodlání a jistota v jednání v záchraně druhých pro radost Ježíše.

Dny, které jsme strávili ve vzájemné lásce, vzájemně se podporujíc v běhu pro Krista.

Boží slovo mluveno s jistotou, ostře pronikající až k srdcím lidí, mocné změnit jejich životy.

Cožpak nám srdce nehořela? 🙂

Tolik skvěle připravená akce díky místním církvím.

Opět ten pocit jednoty s Kristem a jednoty s církví Boží.

Jedinci, kteří se spojili ve vzájemné lásce, aby zachránili druhé.

“Jsem přemožená Boží dobrotou, oslovena vstřícností křesťanů a tolik obradostněna skvělým průběhem akce.”

A kde se rozmohl hřích, tam se ještě mnohem více rozhojnila milost, aby tak jako vládl hřích a přinášel smrt, vládla ospravedlněním milost a přinášela věčný život skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Řím 5:20

2017-10-27-9167    2017-10-26-9156

2017-10-28-9234

 

 

4